Governor Suite - Khu Tây

  • Diện tích: 75m2
  • 2 khách 1 phòng
  • Giá phòng đã bao gồm VAT 10%