Family Triple

  • Diện tích: 50m2
  • 3 khách 1 phòng
  • Giá phòng đã bao gồm VAT 10%