Rosemary Suite

Gía KM:  1.210.000đ

Lưu trú : Ở 3 đêm Trả 2 đêm

THSD:  Từ 1.10 đến 31.12. 2018

superior

Gía KM:  1.137.000đ

Loại phòng : Superior room

THSD:  Từ 1.11 đến 31.12. 2018