lỗi
  • Error loading component: , 1
 

Khách sạn Solo Sukhumvit 2

Địa Chỉ *: 67, Sukhumvit Soi 2, KlongToey Bangkok 10110 Thailand
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng

Loại phòng

Quy định và chính sách của Khách sạn Solo Sukhumvit 2

Khách sạn liên quan