lỗi
  • Error loading component: , 1
 

Khách sạn Phoenix

Địa Chỉ *: 88 Ladkrabang Soi 7 Ladkrabang Road, Ladkrabang Bangkok Suvarnabhumi Airport 10520 Thailand
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng

Loại phòng

Quy định và chính sách của Khách sạn Phoenix

Khách sạn liên quan