lỗi
  • Error loading component: , 1
 

Khách sạn Le Grand Palais Boutique

Địa Chỉ *: No 16, Street 130, Sangkat Phsar Thmey I, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng

Loại phòng

Quy định và chính sách của Khách sạn Le Grand Palais Boutique

Khách sạn liên quan