lỗi
  • Error loading component: , 1
 

Khách sạn Mito

Địa Chỉ *: 11, St 174 Oknha Ket Rd (Corner of Monivong Blvd), Sangkat Boeung Rang, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng

Loại phòng

Quy định và chính sách của Khách sạn Mito

Khách sạn liên quan