lỗi
  • Error loading component: , 1
 

Khách sạn The Sam Boutique

Địa Chỉ *: # 10, St. 310, Boeung Keng Kang 1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng

Loại phòng

Quy định và chính sách của Khách sạn The Sam Boutique

Khách sạn liên quan