lỗi
  • Error loading component: , 1
 

Khách sạn Queen Grand Boutique & Spa

Địa Chỉ *: No 14-16, Street 258, Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, Riverfront, Phnom Penh, Cambodia
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng

Loại phòng

Quy định và chính sách của Khách sạn Queen Grand Boutique & Spa

Khách sạn liên quan