lỗi
  • Error loading component: , 1
 

Khách sạn The Mekong Dragon

Địa Chỉ *: #134s, Street 51(Pasteur), Sangkat Beung Keng Kong I, Khan Camkamorn, Phnom Penh-Cambodia
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng

Loại phòng

Quy định và chính sách của Khách sạn The Mekong Dragon

Khách sạn liên quan