lỗi
  • Error loading component: , 1
 

Khách sạn Phnom Penh

Địa Chỉ *: No. 53, Monivong Boulevard, Sangkat Srah Chok P.O. Box 1131, Phnom Penh Kingdom of Cambodia
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng

Loại phòng

Quy định và chính sách của Khách sạn Phnom Penh

Khách sạn liên quan