lỗi
  • Error loading component: , 1
 

Khách sạn Raffles Le Royal

Địa Chỉ *: 92 Rukhak Vithei Daun Penh Sangkat Phnom Penh Cambodia
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng

Loại phòng

Quy định và chính sách của Khách sạn Raffles Le Royal

Khách sạn liên quan