lỗi
  • Error loading component: , 1
 

Khách sạn Kirirom Crystal

Địa Chỉ *: #22AB, St. 143, Sangkat Vealvong, K Phnom Penh Cambodia Cambodia
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng

Loại phòng

Quy định và chính sách của Khách sạn Kirirom Crystal

Khách sạn liên quan