lỗi
  • Error loading component: , 1
 

Khách sạn King Grand Suites

Địa Chỉ *: #11, Street 57, Beung Keng Kang I Phnom Penh Cambodia
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng

Loại phòng

Quy định và chính sách của Khách sạn King Grand Suites

Khách sạn liên quan