lỗi
  • Error loading component: , 1
 

Khách sạn Ohana

Địa Chỉ *: #4 - 6, Street 148, Sangkat Phsar K Khan Daun Penh Phnom Penh Cambodia
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng

Loại phòng

Quy định và chính sách của Khách sạn Ohana

Khách sạn liên quan