lỗi
  • Error loading component: , 1
 

Khách sạn Royale Chulan

Địa Chỉ *: 5 Jalan Conlay Kuala Lumpur 50450 Malaysia
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng

Loại phòng

Quy định và chính sách của Khách sạn Royale Chulan

Khách sạn liên quan