lỗi
  • Error loading component: , 1
 

Khách sạn Park Alexandra

Địa Chỉ *: 323 Alexandra Road Singapore 159972 Singapore
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng

Loại phòng

Quy định và chính sách của Khách sạn Park Alexandra

Khách sạn liên quan